Ο Άγιος Αθανάσιος είναι ένα από τα μεγαλύτερα Τοπικά Διαμέρισματα του Δήμου Δοξάτου, βρίσκεται στη μέση του οδικού άξονα Δράμας – Καβάλας, και ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 3150 κατοίκους.

Η ευρύτερη περιοχή του χωριού διασχίζεται από τμήμα της αρχαίας Εγνατίας οδού. Το χωριό την περίοδο της Τουρκοκρατίας ονομάζονταν «Μπόριανη». Τα πρώτα κύματα των Ελλήνων προσφύγων ήρθαν στο χωριό μετά το τέλος του 1922 από τη Μ. Ασία και Αν. Θράκη. Το έτος 1927 η κοινότητα «Μπόριανης» μετονομάστηκε σε κοινότητα «Αγίου Αθανασίου» και αριθμούσε 2.000 κατοίκους. Οι πρόσφυγες καλλιεργούσαν τον καπνό που αποτελούσε την πηγή πλούτου της περιοχής και η ύπαρξη της καπναποθήκης του Αγίου Αθανάσιου το αποδεικνύει γιατί ακόμη και τώρα αποτελεί σημείο αναφοράς του χωριού. Μεταπολεμικά λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών οι κάτοικοι του Αγίου Αθανασίου αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν προς χώρες της Δ. Ευρώπης.