ΑΠΟΦΑΣΗ 206/2020 Δ.Σ. «Αποδέσμευση του Δήμου Δοξάτου από το 09.08.2016 ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών υποστήριξης συστήματος λογισμικού, μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» (ΕΔΔΥΠΠΥ)».