ΑΠΟΦΑΣΗ 197/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί της αριθμ. πρωτ. 11153/12-10-2020 αίτησης – ένστασης κατά της αριθμ. 240/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες».