ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2020 Δ.Σ. «Ανάληψη δέσμευση έκτακτης επιχορήγησης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ για την υλοποίηση της πράξης «Παρεμβάσεις στους παιδικούς-βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του Π.Δ.99/2017» ποσού 50.000,00€».