ΑΠΟΦΑΣΗ 183/2020 Δ.Σ. «Έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΙΓΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ»».