ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2020 Δ.Σ. «Παροχή γνωμοδότησης επί των προτάσεων που αφορούν σε μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου, σχολικού έτους 2021-2022, όπως αποτυπώνονται στο αριθμ.πρωτ. Φ.2.1/3949/23-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δράμας με θέμα: «Μεταβολές σχολικών μονάδων»».