ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2020 Δ.Σ. «Παροχή γνωμοδότησης επί των προτάσεων που αφορούν σε μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου, σχολικού έτους 2021-2022, όπως αποτυπώνονται στο αριθμ.πρωτ. 8789/Φ.2.1/20-1-220 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δράμας με θέμα: «Διαβίβαση εγγράφου και αιτήματος γνωμοδότησης για μεταβολές σχολικών μονάδων σχολ. έτους 2021-2020»».