ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2020 Δ.Σ. «Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για τη σύνταξη έκθεσης τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου που ανήκει στο Αυτοτελές Κεφάλαιο Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη και Χαρίκλειας Νάννου Δήμου Δοξάτου».