ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» & τροποποίηση της 181/30-10-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 206/2019 απόφαση».