ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» & τροποποίηση της 180/30-10-2019 απόφασης έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 135/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».