ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.πρωτ. 11401/16-10-2020 αιτήσεως του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών για παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου)».