ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2020 Ε.Π.Ζ. «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την εκμίσθωση ακάλυπτης δημοτικής έκτασης του Δήμου Δοξάτου για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων για πρόχειρα καταλύματα ζώων»