ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2020 Δ.Σ. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπου Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και της ΔΕΥΑΔ για την κατασκευή της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»».