ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί των αριθμ.πρωτ. 9517/7-9-2020, 9518/7-9-2020 αιτημάτων του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Βοϊράνης (ΤΟΕΒ), περί παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων για τη διεξαγωγή Τοπικών Συνελεύσεων και εκλογή αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση του ΤΟΕΒ»