ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί του αριθμ.πρωτ. 9515/07-09-2020 αιτήματος του Μορφωτικού Γυμναστικού Συλλόγου Απόλλων Νεροφράκτη για παραχώρηση χρήσης γηπέδου Δήμου Δοξάτου για την ποδοσφαιρική περίοδο 2020-2021»