ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου» & τροποποίηση της 154/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίηση της με την 7/2020 απόφαση του Δ.Σ.)»