ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί του αριθμ.πρωτ. 8273/12-08-2020 αιτήματος του Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Άρης Καλαμώνα για παραχώρηση χρήσης γηπέδου Δήμου Δοξάτου για την ποδοσφαιρική περίοδο 2020-2021»