ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί του αριθμ.πρωτ. 8004/6-8-2020 αιτήματος του Γυμναστικού Συλλόγου Αθλητική Ένωση Κυργίων για παραχώρηση χρήσης γηπέδων Δήμου Δοξάτου για την ποδοσφαιρική περίοδο 2020-2021»