ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2020 Δ.Σ. «Καθορισμός ποσοστού κατανομής χρηματοδοτήσεων έτους 2020 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών του κτιρίων Δήμου Δοξάτου στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου»