ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2020 Δ.Σ. «Καθορισμός ποσοστού κατανομής Γ’ & Δ’ δόσης χρηματοδότησης έτους 2020 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου»