ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2020 Δ.Σ. «Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου»