ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2020 Δ.Σ. «Συμπλήρωση της αριθμ. 203/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κατηγοριοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δοξάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4479/2017»