ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 820.000,00€ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού δήμου Δοξάτου οικ. Έτους 2020»