ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Με την αριθ. 341/2018 Απόφαση του Δ.Σ. έγινε ο καθορισμός του τέλους χρήσης ύδρευσης, αποχέτευσης & άρδευσης για το έτος 2019 και εφεξής, ως κάτωθι

Α. Οικιακά:

ΥΔΡΕΥΣΗΧΡΕΩΣΗ
ΠΑΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 5
ΠΑΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10
ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5
0-3000,3
301-6000,4
601-10000,6
1001-20001
2001 και άνω1,3
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΧΡΕΩΣΗ
ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ25

Β. Βιομηχανικά – Επαγγελματικά

ΥΔΡΕΥΣΗΧΡΕΩΣΗ
ΠΑΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 5
ΠΑΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10
ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5
0-20000,6
2001 και άνω0,9
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΧΡΕΩΣΗ
ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ50

Γ. Μονάδες Κοινωνικής –Ψυχικής Υγείας

ΥΔΡΕΥΣΗΧΡΕΩΣΗ
ΠΑΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ5
ΠΑΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ10
ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ5
0 και άνω0,3
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΧΡΕΩΣΗ
ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ25

Δ. Άρδευση

ΑΡΔΕΥΣΗΤΕΛΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΙ, ΤΕΥΤΛΑ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΤΡΙΦΥΛΛΙ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ25
ΚΑΠΝΟΣ, ΔΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΣΙΤΗΡΑ ΠΟΥ
ΠΟΤΙΣΤΤΗΚΑΝ
10
ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ15
ΠΑΓΙΟ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
1

Για το νέο αρδευτικό σύστημα της Τ.Κ. Φτελιάς:
 0,15€ ανά κυβικό,
 Ή δυνατότητα επιλογής άρδευσης σύμφωνα με την τιμή στρέμματος ανάλογα με την καλλιέργεια που αρδεύεται, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, για την ομαλή λειτουργία της πομόνας

Ε. Σύνδεση Αποχέτευσης
Τέλος σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης για συνδέσεις εντός οικισμού στο ποσό των 50,00€.
Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης και αφορά το κόστος κατασκευής της παροχής. Το κόστος αυτό θα υπολογίζεται ανάλογα με τα υλικά που θα απαιτούνται για την σύνδεση καθώς και τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων που θα εργαστούν για την κατασκευή της σύνδεσης. Η δαπάνη θα χρεώνεται από το Δήμο. Εφόσον ο Δήμος Δοξάτου δεν διαθέτει άμεσα τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή της παροχής, είναι δυνατή η προμήθεια των απαραίτητων υλικών από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης θα χρεώνεται μόνο το κόστος της.

Με την αριθ. 266/2018 Απόφαση του Δ.Σ. έγινε ο καθορισμός του τέλους χρήσης Νεκροταφείων για το έτος 2019 και εφεξής, ως κάτωθι

 Το δικαίωμα χρήσης Νεκροταφείων σε 10,00 € κατά οικογένεια
 Το τέλος ταφής δημοτών που δεν καταβάλουν το ετήσιο δικαίωμα χρήσης Νεκροταφείων στο ποσό των 300,00€ και το τέλος ταφής μη δημοτών στο ποσό των 1.000,00€.