Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση εργασίας συντήρησης κλιματιστικών

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία υποστήριξης και συντήρησης των μηχανημάτων θέρμανσης-ψύξης (κλιματιστικών) δημοτικών κτιρίων και των μέσων πυροπροστασίας του Δημαρχείου Καλαμπακίου.