ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» στις 25 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στο Καλαμπάκι