Οδηγίες αποφυγής δασικών πυρκαγιών από την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Δράμας

Παρουσίαση σε μορφή pdf που ετοίμασε η ΔΠΥΝ Δράμας προς ενημέρωση των πολιτών και αφορά

Μέτρα πρόληψης Δασικών πυρκαγιών
Ενέργειες σε περίπτωση που αντιληφθούμε μία πυρκαγιά.
Προετοιμασία της οικίας μας ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε αυτήν.
Σχεδιασμός σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Ενέργειες σε περίπτωση που η πυρκαγιά πλησιάζει στην οικία μας.
Ενέργειες σε περίπτωση που η πυρκαγιά έχει φθάσει στην οικία μας.
Ενέργειες μετά το τέλος της πυρκαγιάς.