ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» στις 27 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στο Καλαμπάκι