ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2023 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάθεση γνωμοδότησης στην Δικηγόρο Δράμας Αναστασία Γεράκη σχετικά με την υπ΄αριθμ.8.774/1969 συμβολαιογραφική πράξη του άλλοτε συμβολαιογράφου Καβάλας Παύλου Αγγελίδου, με την οποία συνεστήθη δουλεία αντλήσεως ύδατος υπέρ του Δήμου Καβάλας και εις βάρος της κοινότητας Κυργίων από τις κείμενες στην ανωτέρω κοινότητα πηγές Βοϊράνης, κατόπιν παραπομπής του θέματος λόγω σπουδαιότητάς του, από την Οικονομική Επιτροπή».