ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2023 Δ.Σ. «Έγκριση της αριθμ. 5/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου που αφορά στην έγκριση του ελλείματος χρηματοδότησής της από το Δήμο Δοξάτου, για το οικονομικό έτος 2023».