ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2023 Δ.Σ. «Έγκριση της αριθμ. 4/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου που αφορά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οικονομικού έτους 2023».