ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» διά περιφοράς στις 7 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα από 09:00 ΄έως 14:00