ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» διά περιφοράς στις 30 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 09:00 έως 12:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 8η έκτακτη, δια περιφοράς, συνεδρίαση για τη λήψη αποφάσεων, την 30/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα από  09.00  έως 12.00, για τα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1Έγκριση για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης την 30/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 09.00 ́ έως 12.00 ́ δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
2Παράταση σύμβασης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης
Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση εντός του οικονομικού έτους 2022 για την παράταση της σύμβασης της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, καθώς η νέα σύμβαση αναμένεται να καθυστερήσει και να δημιουργηθεί πρόβλημα στην τροφοδοσία με πετρέλαιο θέρμανσης των σχολείων. Η ψηφοφορία θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Παρασκευή 30/12/2022 (στην ηλεκτρονική διεύθυνση bsxolikidoxatou@gmail.com), ή μέσω sms (στο τηλέφωνο 6973731247) από ώρα 09.00΄έως 12.00΄).