ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2022 Δ.Σ. «Καθορισμός ποσοστού κατανομής συμπληρωματικής χρηματοδότησης έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών θέρμανσης στις σχολικές επιτροπές εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου».