ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2022 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμής ζώνης στις περιοχές του Δήμου Δοξάτου όπου δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας (στις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Δοξάτου), για το έτος 2023».