ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2022 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ.πρωτ. 7156/18-07-2020 αιτήματος των Ιακώβου Μαλαμίδη, Ελπίδας Ελευθεριάδου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικών καλλιεργειών και διακίνησης βιολογικών προϊόντων Ν. Δράμας» (ΒΙΟΔΡΑΜΑ)».