ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2022 Δ.Σ. «Έγκριση για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 15/09/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 09.00΄ έως 19.00΄ , δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 παρ. 5».