ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2022 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ.πρωτ. 8181/12-08-2022 αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου για παραχώρηση χρήσης προαύλιου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης».