ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2022 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ.πρωτ. 7691/29-07-2022 αιτήματος του αθλητικού σωματείου «ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ» για παραχώρηση χρήσης γηπέδου Νεροφράκτη, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2022-2023. Εισήγηση: 4/2022 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Νεροφράκτη».