ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2022 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ.πρωτ. 7269/21-07-2022 αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κυργίων «Ο ΑΡΙΩΝ» για παραχώρηση χρήσης προαύλιου χώρου Γυμνασίου και κεντρικής πλατείας κοινότητας Κυργίων».