ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2022 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου»».