ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2022 Δ.Σ. «Έγκριση χορήγησης δύο (2) χρηματικών βραβείων αξίας 250,00€ το καθένα, δηλαδή συνολικής αξίας 500,00€, σε δύο τελειόφοιτους αριστούχους μαθητές κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022 και έγκριση της προκήρυξης και των όρων για τη χορήγηση τους, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4182/2013».