ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2022 Δ.Σ. «Έγκριση δαπανών του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου Δήμου Δοξάτου, χωρίς προϋπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013».