ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2022 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ.πρωτ. 5699/08-06-2022 αιτήματος του Θεοδωρίδη Γεώργιου για παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου (δημοτικός χώρος στάθμευσης) έμπροσθεν γηπέδου κοινότητας Αγίου Αθανασίου».