ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2022 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης για έγκριση δραστηριότητας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου, που συνδέεται με παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006».