ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2022 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Επιστημονικής Μονάδας «ΟΨΟΜΕΘΑ ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ», για παραχώρηση χρήσης της Καπναποθήκης (χώρος στέγασης πολιτιστικού συλλόγου) στην κοινότητα Αγίου Αθανασίου για την διεξαγωγή ημερίδας».