ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2022 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Ποδοσφαιρικού Σωματείου της Αθλητικής Ένωσης Καλαμπακίου για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο στην κοινότητα Καλαμπακίου».