ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» δια περιφοράς στις 19 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 09:00 έως 13:00