ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ

Ο Δήμος Δοξάτου στην προσπάθεια του να συγκροτήσει ένα ενεργό και δυναμικό δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων που συζητά και συνδιαμορφώνει το μέλλον, προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη όλων σας, για την αποτελεσματική εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Δοξάτου

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και

Α. να διατυπώσετε αρχικά τις απόψεις σας στο ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο (1ο μέρος δημόσιας διαβούλευσης) και

Β. να καταθέσετε αργότερα την άποψή σας σχετικά με την προτεινόμενη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (2ο μέρος δημόσιας διαβούλευσης).

Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το βρείτε και να το συμπληρώσετε στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα διαβούλευσης του Δήμου Δοξάτου μέχρι την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου και ειδικότερα στο link: https://forms.gle/GYsSMfUqbnDZpd9QA.