ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2022 Δ.Σ. «Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως έτους 2021, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου Δήμου Δοξάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4183/2013 (ΦΕΚ 18/Α)».